Please Call me

Workshops & Lectures

ویدیو سخنرانی در هفتمین همایش ده روز با عکاسان ایران با موضوع عکس درمانی و کاربرد عکس در درمان اختلالات روانی